สินเชื่อบ้าน แลกเงิน ไม่เช็คบูโร ที่ไหนดี

ปรึกษาสินเชื่อบ้าน ฟรี

สินเชื่อบ้าน คือ ผลิตภัณฑ์เงินกู้ประเภทหนึ่งที่ให้บริการโดยสถาบันการเงิน เพื่อปล่อยให้สำหรับบุคคลที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยใช้บ้านที่ซื้อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการจำนอง เนื่องจากบ้านเป็นทรัพย์ราคาสูง วงเงินกู้จึงสูงไปด้วย และมีระยะเวลาผ่อนชำระนาน ผู้กู้​ เงินด่วน ​จึงควรพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่าง ที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และภาระหนี้สินก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อบ้าน​​​​

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)

สินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 - 30 ธ.ค. 2565 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารในฝัน ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร หรือไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น - วงเงิน ให้วงเงินตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ - ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี - อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม สำหรับปลูกสร้างทั่วไป 3 ปีแรก MRR-2.70% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไปเริ่มต้น MRR-1.00% ต่อปี - คุณสมบัติ เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป, ลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก, หรือลูกค้าทั่วไป มีรายได้ประจำ และ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสลิปเงินเดือน หรือสำเนาเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน

2.ธนาคารออมสิน (GSB)

ออมสินมาพร้อมโปรโมชันสินเชื่อเคหะ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ยื่นกู้ระหว่างเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เริ่มต้นชีวิตใหม่ สานฝันให้คนอยากมีบ้านเป็นจริง จะซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม หรือรีไฟแนนซ์ก็จัดได้ ด้วยเงื่อนไขสบายๆ วงเงิน กรณีจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งจำเป็น และกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย/ประกันสินเชื่อ รวมกันไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ระยะเวลาผ่อน ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR หรือเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ คุณสมบัติ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อแรกของธนาคาร มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน กู้ร่วมได้กับเครือญาติ หรือผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกัน

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

สินเชื่อกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้านจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้การก่อร่าง สร้างบ้าน เป็นไปตามใจคุณสร้างสรรค์ สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยกับบริษัทตัวแทนที่ธนาคารกรุงศรีสนับสนุน วงเงิน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของค่าจ้างปลูกสร้างกรณีปลูกบ้านบนที่ดินที่ผู้กู้เป็นเจ้าของ ระยะเวลาผ่อน มีระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมระยะกู้กับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท เฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่ม MRR-2.90% หรือ 3.15% (1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65) วงเงินกู้เกิน 3 ล้านบาท เฉลี่ย 3 ปีแรกเริ่ม MRR-3.225% หรือ 2.83% (1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65) คุณสมบัติ บุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี พนักงานประจำมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (รวมที่ทำงานเดิม และต้องผ่านการทดลองงานของที่ปัจจุบันแล้ว) ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีการประกอบการ 2 ปีขึ้นไป สามารถกู้ร่วมกับเครือญาติได้

4.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป สมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง ทำบ้านในฝันให้เป็นจริงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกใจลงตัวด้วยจุดเด่นวงเงินสูง ผ่อนสบายแบบขั้นบันไดหรือแบบคงที่ วงเงิน สูงสุด 100% ของหลักประกัน หรือกู้วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันอัคคีภัยระยะยาวหรือประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ ระยะเวลาผ่อน นานสูงสุด 30 ปี หรือพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามประกาศของธนาคาร คุณสมบัติ บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ประจำหรือมีธุรกิจส่วนตัว และมีหลักฐานรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

5.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

กู้ซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ภายใน 31 ม.ค. 2566 ด้วยสินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านในฝันเร็วและง่ายขึ้น ด้วยข้อเสนอพิเศษจากทีทีบี และผ่อนต่อเดือนสบาย วงเงิน วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 500,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อน ผ่อนนานสูงสุด 35 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม สำหรับลูกค้าซื้อบ้านใหม่ จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเฉลี่ย 3 ปีแรก MRR-2.23% หรือ 4.25% ต่อปี สำหรับลูกค้าซื้อบ้านมือสอง เฉลี่ย 3 ปีแรก MRR-1.73% หรือ 4.75% ต่อปี คุณสมบัติ พนักงานรายได้ประจำฐานเงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวมีรายได้ต่อเดือน 50,000 ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี พนักงานรายได้ประจำมีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับจากวันจดทะเบียนกิจการ)

6.ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สมัครสินเชื่อบ้านจากธนาคารกรุงไทย อนุมัติไว ผ่อนนาน ยื่นกู้สร้างบ้านใหม่ หรือซื้อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง ฟรีค่าธรรมเนียม มีดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 1.00% ต่อปี สมัครเลยที่กรุงไทย ทุกสาขา วงเงิน วงเงินกู้บ้านสูงสุดไม่เกิน 100% ราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อน ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่เฉลี่ย 3 ปีแรก MRR-3.45% หรือ 2.77% ต่อปี (ณ 4 ต.ค. 2565) สำหรับบ้านมือสอง/ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง/ปลูกสร้างบ้าน เฉลี่ย 3 ปีแรก MRR-3.35% หรือ 2.87% ต่อปี (ณ 4 ต.ค. 2565) คุณสมบัติ มีรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดเมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

7.ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

สินเชื่อบ้านจากธนาคารกสิกรไทย อาชีพไหน บ้านแบบไหนก็กู้ได้ ไม่ว่าจะบ้านใหม่ มือสอง หรือสร้างเอง รู้ผลอนุมัติไวใน 3 วัน และผ่อนชำระสบายๆ รายเดือนจนถึงอายุ 70 ปี วงเงิน วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร ระยะเวลาผ่อน ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ผ่อนได้นานจนถึงอายุ 70 ปี อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม พนักงานรายได้ประจำอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MRR-0.07% หรือเฉลี่ย 3 ปี 5.90% จากนั้น MRR (พ.ค. 2563) ผู้ประกอบการอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MRR+0.43% หรือเฉลี่ย 3 ปี 6.40% จากนั้น MRR+0.50% (พ.ค. 2563) คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 - 70 ปี กู้ร่วมได้ 3 คนและต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย มีรายได้สุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป พนักงานประจำมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

8.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อบ้านจากธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อซื้อบ้านใหม่สำหรับคนที่ฝันอยากมีบ้านพร้อมคำปรึกษาจากธนาคาร และสิทธิประโยชน์สูงสุด ด้วยวงเงินกู้สูงและอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ วงเงิน วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาผ่อน ผ่อนสบายลดต้นลดดอกนานสูงสุด 30 ปี และระยะผ่อนชำระรวมอายุไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามประกาศของธนาคาร คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน


สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินสูงสุดของ สินเชื่อบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ สถาบันการเงินจะพิจารณาปล่อยเงินกู้จากคุณสมบัติไหนบ้าง

เงินเดือนเท่านี้ ผ่อนบ้านได้เท่าไร?


สถาบันการเงินอนุมัติวงเงินกู้บ้านสูงสุด โดยใช้เงินเดือนของผู้กู้เป็นปัจจัยในเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งจะคิดได้จากสูตร

รายได้ต่อเดือน*60 = ขั้นต่ำวงเงินกู้

ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณมีรายได้ 25,000 บาท วงเงินกู้ที่คุณจะได้มีค่าเท่ากับ 25,000*60 = 1.5 ล้านบาท แต่คุณจะไม่ได้วงเงินนี้ทั้งหมด เพราะสถาบันการเงินต้องคิด DSR (Debt Service Ratio) ร่วมด้วย โดย DSR คือ ภาระหนี้ต่อรายได้ และคุณควรมีภาระหนี้อยู่ที่ 30% หรือ 40% ของรายรับเฉลี่ยต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งคิดได้จาก

รายได้ต่อเดือน*( 30% หรือ 40% ) = ความสามารถในการผ่อนบ้าน

ฉะนั้นแล้ว คุณจะมีความสามารถในการผ่อนบ้านเป็น

25,000*(30% หรือ 40%) = 7,500 หรือ 10,000 บาท

ถ้าคุณมีภาระผ่อนอย่างอื่นอยู่แล้ว เช่น บัตรเครดิตเดือนละ 7,000 บาท คุณจะเหลือความสามารถในการผ่อนบ้านอยู่แค่ประมาณ 500 หรือ 3,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยและเสี่ยงเกินกว่าที่ธนาคารจะอนุมัติให้ แนะนำให้ใช้เวลาทำเครดิตการเงินให้ดี หรือเก็บออมเงินเป็นเวลา 1 - 3 ปี แล้วไปขอคำปรึกษากับสถาบันการเงินที่คุณต้องการกู้บ้านด้วยในภายหลัง


อายุของผู้กู้


อายุของผู้กู้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาเพื่ออนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยทั่วไปธนาคารให้ระยะเวลากู้นานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี และผู้กู้สามารถผ่อนได้จนอายุไม่เกิน 60 หรือ 65 ปี แต่สำหรับผู้กู้ที่มีอายุเยอะมากแล้ว เมื่อขอยื่นกู้บ้าน สถาบันการเงินอาจอนุมัติไม่เต็มวงเงิน หากต้องการกู้ในวงเงินที่สูงกว่าอาจต้องพิจารณาถึงการกู้ร่วมกับเครือญาติที่มีอายุน้อยกว่า หรือดำเนินการสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองแล้วกู้ธนาคารโดยการเอาพิมพ์เขียวไปให้ธนาคารประเมินมูลค่าบ้าน


ระยะเวลาการผ่อน


โดยทั่วไปแล้วสินเชื่อเงินด่วนจากสถาบันการเงินมีระยะเวลากู้ยาวนานเป็น 30 ปี หรือในกรณีพนักงานประจำ 35 ปี ทุกเดือนผู้กู้ต้องผ่อนชำระเป็นจำนวนเท่ากัน เมื่อคำนวณตัวเลขค่างวดไปจนครบสัญญาจะพบว่าผู้กู้อาจจำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น ผู้กู้จึงควรวางแผนทางการเงินให้ดีด้วยการปิดหนี้ให้เร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น


ผู้กู้ร่วม


พิจารณากู้ร่วมเพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ คุณจะมีโอกาสขอวงเงินกู้บ้านได้สูงมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมด้วย โดยทั่วไปแล้ว การกู้ร่วมสามารถทำได้ไม่เกิน 3 คน โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติเดียวกัน และมีอายุของผู้กู้ที่อายุน้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาที่ให้กู้ไม่เกินตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ตรวจสถานะทางการเงิน

อย่างแรกเลยที่คุณควรคำนึงถึงก่อนคือสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ให้สำรวจว่ารายรับและรายจ่ายของคุณมีอะไรบ้าง หากแจกแจงได้จะเป็นการจัดการการเงินส่วนตัวที่ดีมาก เพราะสองอย่างนี้เป็นตัวกำหนดความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่ควรมีหนี้เกิน 40% ของรายได้สุทธิต่อเดือน หากคุณมีหนี้จำนวนมาก หนี้เหล่านั้นจะมีผลต่อวงเงินสูงสุดที่คุณได้รับและผลอนุมัติของสินเชื่อ

ดูภาระหนี้สินที่มีอยู่

จากนั้นให้มานึกถึงภาระหนี้สินที่คุณมีอยู่ โดยทำตารางหรือบันทึกรายการหนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้รถ บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล แล้ววางแผนปลดหนี้ด้วยวิธีจัดการหนี้ก้อนเล็กที่สุดแล้วโปะก้อนใหญ่กว่า รวมถึงชำระหนี้ให้ตรงเวลา ชำระหนี้มากกว่าขั้นต่ำ และปิดบัตรที่ไม่ใช้แล้ว

คำนวณความสามารถในการกู้เงิน

กลับมาดูเงินเดือนและหนี้สินเพื่อประเมินความสามารถว่าคุณจะกู้เงินได้เท่าไรจากสถาบันการเงิน โดยดูการคำนวณได้จากหัวข้อ เงินเดือนเท่านี้ ผ่อนบ้านได้เท่าไร หรือคำนวณจากโปรแกรมคำนวณ โดยทั่วไปสถาบันการเงินกำหนดให้ผู้กู้สามารถรับภาระหนี้ได้ 40 - 70% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งในขั้นต่ำของการผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณล้านละ 7,000 บาท

เก็บออมเพื่อเงินดาวน์

ต่อด้วยการเก็บหอมรอมริบสำหรับคนที่ต้องการกู้บ้านแบบประหยัดดอกเบี้ย โดยทั่วไปแล้วเงินดาวน์บ้านใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 5 - 20% ของราคาบ้าน แล้วผู้กู้ก็ไปขอกู้ในจำนวนที่เหลือกับสถาบันการเงิน และยิ่งคุณมีเงินดาวน์มากเท่าไรโอกาสที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อจะมีเพิ่มมากขึ้น

จัดเอกสารให้ครบถ้วน

จะขาดไปได้อย่างไรกับการเตรียมหาเอกสารให้พร้อมเพื่อให้การยื่นกู้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งเอกสารทั่วไปที่แสดงตัวตนของผู้กู้ เช่น บัตรประชาชน, เอกสารแสดงที่มาของรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน หรือบัญชีเงินฝากย้อนหลัง และเอกสารอื่นๆ ที่สถาบันการเงินกำหนดให้ใช้ประกอบด้วย

ทำความรู้จักกับสินเชื่อบ้านแลกเงินประเภทต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการผ่อนบ้านสักหลัง แบบไหนที่เหมาะกับคุณ แบบไหนที่ลงตัว อ่านทำความเข้าใจได้ตามนี้

สินเชื่อบ้าน แลกเงิน

สินเชื่อบ้านหลังแรก

สร้างความมั่นคงในชีวิตด้วยการมีบ้านหลังแรกโดยความช่วยเหลือของสินเชื่อบ้านหลังแรก จุดเด่นของสินเชื่อประเภทนี้คือมีโปรโมชันดอกเบี้ยพิเศษใน 3 ปีแรก และผ่อนต่ำได้ในเวลาที่สัญญาระบุไว้ สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อบ้านหลังแรกสามารถสมัครได้กับสินเชื่อ First Life First Home จากธนาคารออมสิน


สินเชื่อบ้านมือสอง

สนใจซื้อบ้านมือสองหรือทรัพย์หลุดจำนองทำเลดีในราคาสุดพิเศษก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านมือสอง สินเชื่อประเภทนี้จะให้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 90 - 95% ของราคาประเมินโดยพิจารณาเพิ่มเติมจากความสามารถในการผ่อนชำระและประวัติผ่อนย้อนหลังของผู้กู้ประกอบด้วย 


สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน

ประสงค์ปลูกสร้างบ้านหรืออาคารบนที่ดินที่ตัวเองมีอยู่ หรือต้องการซื้อที่ดินพร้อมกับปลูกสร้างอาคารก็มีสินเชื่อบ้านที่กู้ได้ สมัครสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านโดยใช้เงินกู้เป็นเงินทุนในการสร้าง ลองมองหาสถาบันการเงินใกล้เคียงที่ปล่อยสินเชื่อประเภทนี้โดยเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ให้ครบถ้วน ได้แก่ เอกสารยืนยันตัวตนและรายได้ โฉนดที่ดิน สัญญาว่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง แบบบ้าน และใบอนุญาตการก่อสร้าง


สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร

เจอทรัพย์สินรอการขายของธนาคารในทำเลที่โดนใจแล้วอยากซื้อ ก็ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องการซื้อ NPA ได้ ในขั้นตอนการหาบ้านคุณสามารถเข้าไปดูรายการทรัพย์สินรอการขายบนเว็บไซต์ของธนาคารที่ให้บริการ และนัดกับธนาคารเพื่อเข้าไปดูสภาพจริงของตัวบ้านได้ หากคุณพอใจก็ยื่นเสนอซื้อบ้านตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ลดภาระผ่อนบ้านด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่านบริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านสำหรับคุณที่ผ่อนบ้านกับสถาบันการเงินหนึ่งมาแล้ว 3 ปี หรือตามที่สัญญาระบุว่ารีไฟแนนซ์ได้ สินเชื่อประเภทนี้จะแบ่งเบาภาระ ช่วยให้คุณผ่อนน้อยลง สบายขึ้นเยอะจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งจะทำให้คุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นได้เร็วขึ้น


สินเชื่อ Home for Cash

ถ้าคุณมีบ้านหรือคอนโดที่ปลอดภาระแล้วต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ สินเชื่อ Home for Cash ช่วยคุณได้ การสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินเป็นการนำเอากรรมสิทธิ์บ้านที่คุณครอบครองอยู่มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันของสินเชื่อ โดยวงเงินที่คุณจะได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้


สินเชื่อบ้านผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ของ เพื่อนแท้

มีภาระผ่อนบ้าน ที่ดิน หรือคอนโดอยู่ก็สามารถกู้ได้กับสินเชื่อบ้านผ่อนอยู่ก็กู้ได้ บริการใหม่จากเพื่อนแท้ เพราะเราตระหนักรู้ดีว่าปัญหาทางการเงินสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญในปัจจุบันจะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้ สมัครสะดวกผ่าน เพื่อนแท้ เงินด่วน ทุกสาขาทั่วภาคอีสาน เพียงยื่นใบเสร็จชำระค่างวดจากธนาคารประกอบการขอสินเชื่อ

เลือกสินเชื่อบ้านแลกเงินได้ตามที่ต้องการแล้ว อย่าลืมสำรวจดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านแลกเงินแต่ละประเภทว่าคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างไรได้จากรายการข้างล่าง

สินเชื่อบ้านหลังแรก

สินเชื่อบ้านหลังแรกจากธนาคารออมสิน สินเชื่อ First Life First Home คิดอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ผ่อนเบาๆ ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือนนาน 2 ปี ปีที่หนึ่งเริ่มต้น 2.3000% ต่อปี ปีที่ 2 - 3 ปรับเป็น MRR-3.945 ซึ่งเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 2.300% โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


สินเชื่อบ้านมือสอง

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านมือสองขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่คุณสมัคร ซึ่งมีหลักการผ่อนชำระคิดตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่คำนวณจากเงินต้นคงเหลือและจำนวนวันในงวดนั้นๆ หากคุณผิดนัดชำระงวด สถาบันการเงินจะคำนวณตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัดซึ่งคิดจากค่างวดที่คุณค้างชำระ จำนวนวัน และค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี)


สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านคิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันการเงิน โดยอาจมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน 3 ปีแรกของการผ่อนชำระ จากนั้นจะคิดตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หากผู้กู้เริ่มรู้สึกว่าที่กำลังผ่อนชำระอยู่มีดอกเบี้ยสูงเกินไปให้ลองพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ Retention กับธนาคารเดิมเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ย หรือ Refinance ไปที่สถาบันการเงินอื่น


สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร

สถาบันการเงินบางแห่งอาจไม่คิดค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกันเมื่อผู้กู้สมัครสินเชื่อสำหรับทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ประหยัดค่าดำเนินการกู้ไปบางรายการ ส่วนอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารนั้นๆ


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

ต้องการชำระดอกเบี้ยที่ถูกลงต้องรู้จักกับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ระหว่างที่คุณกำลังหาข้อมูลลองหาอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินหลายๆ ที่มาเปรียบเทียบกันว่าคุณพึงพอใจกับข้อเสนอของธนาคารใดสุด เพื่อที่การผ่อนบ้านของคุณจะเป็นไปอย่างสบายๆ และหมดเร็วขึ้น ดอกเบี้ยของรีไฟแนนซ์จะอิงจากดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งไม่เกิน 10% ต่อปี


สินเชื่อ Home for Cash

หากคุณกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักและต้องใช้ที่อาศัยเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือ Home for Cash ข้อเสนอวงเงินสูงสุดและอัตราดอกเบี้ยที่ถูกจะเป็นตัวดึงดูดที่น่าสนใจ โดยทั่วไปสินเชื่อประเภทนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วง 3 ปีแรกของการผ่อนชำระ และหลังจากนั้นจะคิดตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว


สินเชื่อบ้านผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ของ เพื่อนแท้

สินเชื่อที่ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ จากเพื่อนแท้ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เมื่อเงินต้นของคุณลดลง ดอกเบี้ยที่ต้องชำระก็จะลดลงไปด้วย โดยเริ่มต้นที่ 0.60% ต่อเดือน

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินในเบื้องต้น เพื่อให้การยื่นกู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนี้
 1. สัญชาติไทย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หรือมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี
 2. มีรายได้ประจำ เงินเดือน หรือเป็นเจ้าของกิจการ รายได้สุทธิต่อเดือน 15,000 ขึ้นไป
 3. สามารถกู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน โดยอายุของผู้กู้รวมเมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้จ้องไม่เกิน 65 ปี และเป็นเครือญาติทางกฎหมาย
 4. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 5. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน

กู้บ้านกับสถาบันการเงินให้ราบรื่นด้วยการเตรียมเอกสารให้พร้อม อย่าลืมตรวจสอบกับธนาคารว่าคุณต้องใช้เอกสารอะไรบ้างประกอบการกู้ เอกสารที่คุณควรเตรียมโดยทั่วไป มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย, สำเนาโฉนดที่ดิน, เอกสารสิทธิ์ห้องชุด, หรือสำเนาหนังสือสัญญาจำนอง ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 5. สำเนาใบเสร็จชำระเงินของเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้
 6. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว)
 7. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
01

ยื่นขอสินเชื่อ

ยื่นสินเชื่อบ้านแลกเงินประเภทที่คุณต้องการสมัครกับสถาบันการเงินที่เลือก โดยไปที่สาขาใกล้บ้านที่ให้บริการ หรือกรอกแสดงความสนใจผ่านบริการออนไลน์ที่เว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่จะรับข้อมูลที่คุณยื่นไปประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ในขั้นตอนนี้คุณอาจยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินกับสถาบันการเงินมากกว่า 1 ที่

02

รอพิจารณาสินเชื่อ

รอผลการพิจารณาว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วว่าคุณมีความสามารถในการผ่อนชำระเงินได้ตามงวดที่ขอสินเชื่อไว้ ธนาคารจะติดต่อคุณเพื่อไปประเมินมูลค่าของหลักประกัน จากนั้นจะสัมภาษณ์ผู้กู้เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจ อนุมัติสินเชื่อได้ แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

03

นัดทำสัญญา และจดจำนอง

สถาบันการเงินจะให้ผลอนุมัติสินเชื่อประมาณ 7 - 10 วันทำการนับจากวันที่คุณยื่นขอสินเชื่อ หลังจากที่อนุมัติแล้ว ธนาคารจะติดต่อให้คุณทำสัญญาเงินกู้ที่สาขาใกล้บ้าน และนัดวันจดจำนองหลักประกันที่สำนักงานที่ดิน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเจ้าที่จากธนาคารจะเป็นผู้แจ้ง

การคำนวณค่างวดสินเชื่อบ้านโดยทั่วไปแล้ว สถาบันทางการเงินจะกำหนดให้ผู้กู้ต้องชำระค่างวดแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่ากัน ซึ่งในจำนวนนั้นๆ จะประกอบไปด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผ่านขั้นตอนการคำนวณมาแล้ว โดยช่วงต้น ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเฉพาะค่าดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น เงินต้นที่ลดลงไปเรื่อยๆ อย่างช้าๆ จะลดลง ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายในแต่ละงวดลดลงไปด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถคำนวณค่าค่างวดในเบื้องต้นได้จากเครื่องมือบนเว็บไซต์ของธนาคารหรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

หากคุณต้องการขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบ้านเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากรภายใน 5 ปีแรกของการซื้อบ้านหลังแรก ก็สามารถทำได้ โดยติดต่อสถาบันการเงินที่คุณขอสินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้สะดวกผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วรอรับเอกสารผ่านทางอีเมลส่วนตัว โดยเวลาของขั้นตอนดำเนินการขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆ หากสงสัยให้ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารแล้วแจ้งจุดประสงค์เพื่อขอรับข้อแนะนำในการดำเนินการขั้นต่อไป

เพราะการซื้อบ้านไม่ได้จ่ายแค่ราคาบ้านหรือเงินดาวน์เท่านั้น คุณจำเป็นต้องเตรียมเงินมากเป็นจำนวนหนึ่งเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่าย แนะนำให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณต้องต้องเตรียมเงินไว้จ่ายกับรายการอะไรบ้าง

 1. ค่ามัดจำ

เป็นค่าจองและค่าทำสัญญาเมื่อตกลงปลงใจอยากซื้อบ้านหรือคอนโดใดๆ  ในขั้นตอนนี้คุณต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายโดยรายละเอียดต่างๆ สามารถศึกษาได้จากใบเสนอราคาของโครงการที่สนใจ ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ห้าพันบาทขึ้นไป


 1. ค่าสำรวจและประเมินราคา

ค่าธรรมเนียมตัวนี้จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันการเงินที่ให้บริการ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0 - 0.5 ของราคาประเมินหลักประกัน แต่คุณอาจพบว่าบางธนาคารจะยกเว้นค่าสำรวจและประเมินราคาให้ในช่วงเวลาที่กำหนดหรือจำกัด


 1. ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

เป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการระหว่างที่ดำเนินการขอสินเชื่อ ให้ศึกษาเพิ่มเติมในใบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อ


 1. ค่าดาวน์บ้าน

จ่ายค่าดาวน์บ้านในจำนวนที่สูงๆ เพื่อลดภาระการผ่อนในอนาคต โดยคุณควรมีเงินดาวน์หรือเก็บเงินไว้ดาวน์บ้านประมาณ 5 - 20% ของราคาบ้าน


 1. ค่าโอนกรรมสิทธิ์

ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคิดเป็น 2% ของราคาประเมินโดยเจ้าหน้าที่


 1. ค่าจดจำนองบ้าน

จำนองบ้านมีค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระคิดเป็นร้อยละ 1 ของราคาประเมิน


 1. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

การซื้อบ้านจะมีประกันที่กฎหมายบังคับให้เจ้าของบ้านซื้อ ซึ่งก็คือ ประกันอัคคีภัย โดยเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละกรมธรรม์ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม


 1. ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำ

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟเป็นไปตามข้อตกลงของการประปาและการไฟฟ้า ซึ่งอาจมีค่าประกันมิเตอร์ที่เรียกเก็บจากโครงการแยกออกไปต่างหาก


 1. ค่าส่วนกลาง

ค่าส่วนกลางเป็นค่าที่คุณต้องชำระสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรร หรือคอนโดต่างๆ เพื่อนำเงินนั้นไปทำนุบำรุง และพัฒนาโครงการต่อไป

ทำไมบางคนถึงยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่ผ่าน ตอบข้อสงสัยด้วยการลองอ่าน 5 สาเหตุทั่วไป ที่ส่งผลกระทบทำให้ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อบ้าน ดังนี้

มีรายได้ไม่มั่นคง

เนื่องจากบ้านเป็นสินทรัพย์ราคาสูง วงเงินสูงสุดที่ผู้กู้ได้รับจึงเป็นจำนวนเงินที่มาก นั่นหมายความว่าผู้กู้ต้องทำงานหาเงินมาใช้หนี้เป็นระยะเวลานาน ฉะนั้นรายได้ของผู้กู้จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการยื่นขอเงินกู้ โดยสถาบันการเงินจะดูความมั่นคงของรายได้ของผู้กู้จากจากอาชีพ ประวัติการเดินบัญชีธนาคาร และหนังสือรับรองเงินเดือน


มีหนี้ผ่อนชำระค้างมากเกินไป

ผู้กู้ที่มีหนี้มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีภาระหนี้มากเกินกว่า 40% ของรายได้สุทธิต่อเดือน อาจมีปัญหาในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินให้ผ่าน เราแนะนำให้คุณทำรายการหรือลิสต์รายรับ-รายจ่ายว่าคุณสามารถปรับเพิ่มหรือปรับลดจากตรงไหนได้บ้าง เพื่อเคลียร์หนี้ที่มีอยู่ให้หมดโดยเร็วที่สุด


มีเครดิตทางการเงินไม่ดี

หากมีเครดิตไม่ดีสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่ออาจไม่มั่นใจในความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของคุณ หากสามารถทำได้ให้ใช้เวลาปลดหนี้ที่มีอยู่ให้หมดก่อน โดยอาจจัดการกับหนี้เล็กๆ แล้วนำไปโปะกับหนี้ก้อนใหญ่ หรือหากคุณมีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้เก่าได้ทันลองไปปรึกษาเรื่องปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ให้บริการสินเชื่อนั้นๆ


ติดแบล็คลิสต์บูโร

เครดิตบูโรเป็นตัวที่แสดงให้เห็นสถานะทางการเงินของคุณ มันเป็นตัวบอกกลายๆ ถึงความสามารถในการผ่อนชำระค่างวด หากคุณต้องการกู้ซื้อบ้านแล้วติดบูโรต้องแก้ไขด้วยการทำให้สถานะของมันกลับมาอยู่ในสภาวะปกติเสียก่อนแล้วทำเครดิตทางการเงินให้ดีขึ้นประมาณ 1 - 3 ปี หรือกู้ร่วมกับคนที่ไม่ติดเครดิตบูโรเพื่อซื้อบ้าน


มีเอกสารไม่ครบ

การขอสินเชื่อบ้านแลกเงินหากคุณเตรียมเอกสารไปไม่ครบจะทำให้การดำเนินการล่าช้า และส่งผลโดยตรงถึงความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ ฉะนั้น สอบถามสถาบันการเงินที่ต้องการขอสินเชื่อให้เรียบร้อยว่าคุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นประกอบการขอสินเชื่อ

ใช้อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ที่คุณเป็นของกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการตรวจสอบหลักประกันที่สามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้

บ้าน

บ้านที่คุณอาศัยอยู่ช่วยจะอุ้มชูสถานะของคุณให้สูงได้ด้วยความช่วยเหลือของสินเชื่อบ้านแลกเงิน คุณสามารถใช้บ้านที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาเป็นหลักประกันได้ โดยวงเงินสูงสุดที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้บริการสินเชื่อ


คอนโด

มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่อย่างเร่งด่วนก็ยื่นกู้สินเชื่อบ้านแลกเงินด้วยคอนโดที่ปลอดภาระได้ ลองหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินเชื่อตัวเดียวกันจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด วงเงินสูงสุดที่คุณได้รับอาจไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน


ที่ดินเปล่า

มีที่ดินเปล่าก็สร้างความฝันให้เป็นจริงได้ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยจดจำนองที่ดินปลอดภาระกับสถาบันการเงินและรับวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขของผู้ปล่อยสินเชื่อ ที่เพื่อนแท้มีบริการสินเชื่อโฉนดที่ดินที่พร้อมให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินที่ดินหรือไม่เกิน 300,000 บาท สนใจสอบถามได้ที่ เพื่อนแท้ เงินด่วน ทุกสาขา

ไม่ต้องจดจำนอง

ไม่ว่าจะจดจำนองหรือไม่จดจำนองบ้าน เพื่อนแท้ก็อนุมัติให้ได้ สมัครง่าย สะดวก ผ่านแอปเพื่อนแท้เงินด่วน หรือสาขาที่ให้บริการทั่วภาคอีสาน

ให้วงเงินสูง

ได้วงเงินสูงทันที 100% ของราคาประเมินหรือไม่เกิน 300,000 บาท พร้อมเลือกระยะผ่อนชำระสั้นหรือยาวได้ตามใจ นานสูงสุดถึง 60 งวด

จ่ายดอกเบี้ยต่ำ

ไม่ต้องกังวลกับการผ่อนชำระที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง เพราะเพื่อนแท้คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยเริ่มต้นที่ร้อยละ 0.60 ต่อเดือน

ไวเรื่องอนุมัติ

ไวที่สุดกับการรู้ผลอนุมัติสินเชื่อ ยิ่งสมัครในแอปเพื่อนแท้เงินด่วน รู้ผลทันทีในเบื้องต้นภายใน 10 นาที หลังนัดทำสัญญาเสร็จก็รับเงินก้อนไปใช้ได้เลย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ สมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินกับเพื่อนแท้รับวงเงินที่อนุมัติไปใช้ได้เต็มหน่วย ไม่มีหัก และไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

ชวนอ่านเทคนิคการเก็บเงินสำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรก ทำอย่างไรให้กู้บ้านได้อย่างถูกใจ ไม่เป็นการสร้างภาระ และปลดหนี้ได้ไว

ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ถ้าสามารถทำได้ เพิ่มระเบียบวินัยในการเก็บหอมรอมริบของตนเองด้วยการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมด หยุดแผนที่จะซื้อของใช้ไม่จำเป็น ตัดใจไม่เฝ้ารอโปรโมชันของแอปช้อปปิ้งทั้งหลาย หรือหาสิ่งของที่สามารถใช้ทดแทนได้แต่ใช้งบที่น้อยลงมาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย


เก็บเงินทันทีที่เงินเดือนเข้า

เหมือนกับการหักเงินส่วนหนึ่งออกจากเงินเดือนเพื่อนำไปเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือประกันสังคม ให้เก็บเงินโดยเปิดอีกบัญชีเพื่อการออมเงินโดยเฉพาะ แล้วหักเงินจำนวนหนึ่งตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือนเข้าไปยังอีกบัญชีหนึ่ง สำหรับใครที่ทำงานอิสระไม่มีรายได้ประจำอาจต้องรัดกุมกับค่าใช้จ่ายมากหน่อย โดยเดือนไหนที่ได้เยอะ ให้พยายามเก็บเงินให้เยอะด้วย


เลือกโครงการที่จับต้องได้

ทำลิสต์รายการของโครงการบ้านหรือโครงการคอนโดที่คุณสามารถเอื้อมถึง โดยกำหนดงบประมาณในจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายได้ด้วยการคำนวณหาความสามารถในการผ่อนบ้าน หรือคำนวณหาวงเงินสูงสุดที่คุณจะกู้ได้จากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะผ่อนชำระที่คุณจ่ายไหว เพื่อจำกัดหรือหาตัวเลือกของบ้านที่เหมาะสมกับคุณที่สุด


ออมเงินดาวน์ 20%

อยากเป็นเจ้าของบ้านเร็วๆ ต้องเก็บและหาเงินได้เก่ง เนื่องจากบ้านเป็นทรัพย์สินที่ราคาแพงมากและใช้เวลาในการผ่อนชำระนาน เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระค่าดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นตามกาลเวลา คุณควรวางเงินดาวน์บ้านไว้เป็นจำนวนที่สูงประมาณหนึ่ง หรือก็คือประมาณ 20% ของราคาบ้านที่อยากซื้อ แล้วกู้เงินกับธนาคารในวงเงินของราคาบ้านที่เหลืออยู่


หารายได้เพิ่มทางอื่น

เพื่อที่จะผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้น การหารายได้เพิ่มจากทางอื่นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยพยายามหางานที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ไปกระทบกับงานหลัก หรือหางานที่สามารถทำไปด้วยได้กับงานที่คุณมีความถนัด ทั้งนี้ต้องไม่ลืมคิดถึงต้นทุนของการทำงานพิเศษเหล่านี้เข้าไปด้วยว่ามันมีความคุ้มค่ากับคุ้มกับเวลาที่คุณเสียไปไหม

เงื่อนไขการใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การเลือกที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน บางคนอาจมองว่าการเช่าบ้านดีกว่า ในขณะที่อีกกลุ่มมองว่าการซื้อบ้านคุ้มค่ากว่า มาลองอ่านข้อแตกต่างระหว่างซื้อบ้านและเช่าบ้านดีกว่าว่าแบบไหนดีกับตัวคุณมากที่สุด


ทรัพย์สินเป็นของตัวเอง

แน่นอนว่าการซื้อบ้านเป็นการซื้อทรัพย์สินที่เป็นของตัวเอง ในเมื่อทั้งการเช่าบ้านและซื้อบ้านต่างก็ต้องจ่ายค่าบ้านเป็นรายเดือนเหมือนกัน จะไม่ดีกว่าเหรอหากบ้านที่อยู่อาศัยในทุกวันนี้จะกลายเป็นของเราจริงๆ ในวันที่ผ่อนหมด อีกทั้ง เจ้าของบ้านมีสิทธิเต็มที่ในการทำประโยชน์บนที่ดินของบ้านตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือตกแต่งบ้าน โดยไม่ต้องกังวลกับข้อห้ามหรือข้อควรระวังใดๆ เหมือนตอนเช่าบ้านอยู่


ลดหย่อนภาษีได้

การซื้อบ้านก็ลดหย่อนภาษีได้นะ โดยสามารถขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อให้เรา แล้วนำไปยื่นลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดากับกรมสรรพากร โดยสามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนที่คุณผ่อนชำระจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 


ตกแต่งบ้านดังใจ

ซื้อบ้านไม่มีข้อบังคับห้ามที่เข้มงวดเหมือนการเช่าบ้าน ทำให้คุณมีอิสระในการตกแต่งบ้านได้ตามใจปรารถนา จะเจาะผนัง ตอกตะปู ต่อเติม หรือปลูกต้นไม้ก็สามารถทำได้เลย แต่ต้องไม่ลืมปรึกษากับผู้รับเหมาว่าคุณสามารถทำอะไรกับตัวบ้านได้โดยไม่ส่งผลกระทบที่เสียหายต่อโครงสร้างบ้าน


ทำกำไรในอนาคต

เพราะที่ดินมีราคาสูงขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณทำเลดี มีเส้นทางคมนาคมโดยรอบสะดวกเป็นมิตรเข้าถึงได้ หากคุณมีแผนที่จะซื้อบ้านมาเพื่อทำกำไรในอนาคตโดยการปล่อยเช่า หรือขายต่อในที่สุด การซื้อบ้านจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการเช่าบ้าน


ความยืดหยุ่นเรื่องโยกย้าย

สำหรับใครที่โยกย้ายที่อยู่อาศัยตามหน้าที่การงานบ่อยๆ การเช่าบ้านจะตอบโจทย์มากกว่าการซื้อบ้านเพราะไม่มีพันธะผูกพันใดๆ เหมือนกับการซื้อบ้าน ซึ่งจะสามารถย้ายออกได้ทันทีหลังหมดสัญญา ส่วนคนซื้อบ้านที่จำเป็นต้องย้ายทีอยู่อาจตัดสินใจขายบ้านซึ่งในเศรษฐกิจแบบนี้อาจขายได้ยาก

ผ่อนบ้านเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า ผู้กู้ต้องประสบกับปัญหาดอกเบี้ยสูงที่พอๆ กับเงินต้น เราจึงมี 5 เคล็ดลับผ่อนสินเชื่อบ้านให้หมดเร็ว ที่จะช่วยให้คุณจ่ายดอกเบี้ยลดลงและไม่เป็นหนี้ก้อนโต


เลี่ยงการสร้างหนี้เพิ่ม

จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะไม่สร้างหนี้เพิ่มหากต้องการผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้น พยายามไม่สร้างหนี้ด้วยการใช้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด รถยนต์ หรือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่ม แต่ให้มองหากิจกรรมหรือพื้นที่ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำเอาเงินที่มีมากขึ้นเหล่านั้นไปโปะบ้าน เนื่องจากจะได้ปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น


จ่ายให้ตรงเวลา

ผ่อนชำระบ้านให้หมดเร็วและสร้างเครดิตทางการเงินให้ดีด้วยการจ่ายให้ตรงเวลา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่น อีกทั้งคุณจะได้ไม่ต้องเจอกับดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้นจากดอกเบี้ยผิดนัดชำระ


จ่ายให้เกินทุกงวด

หากสามารถเพิ่มรายได้สุทธิต่อเดือนได้ คุณจะผ่อนสินเชื่อบ้านหมดเร็วขึ้นโดยการผ่อนเกินยอดทุกเดือน เช่น บ้านราคา 5,000,000 บาท วางเงินดาวน์ 20% ซึ่งเท่ากับ 1,000,000 บาท แล้วกู้เงินที่เหลือจากธนาคาร ผ่อนเป็นงวดนาน 30 ปี โดยมีดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี จากการคำนวณคุณต้องชำระเดือนละ 23,982 บาท แต่หากคุณสามารถชำระเกินงวดได้ประมาณ 34,000 บาท เวลาที่คุณต้องผ่อนจะลดลงเป็น 15 ปี และต้องชำระค่าดอกเบี้ย 2 ล้านต้นๆ จากแต่เดิมประมาณเกือบ 5 ล้าน


ควรโปะตอนที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้านช่วงระยะผ่อนชำระ 3 ปีแรกมักจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เรทต่ำ ซึ่งเหมาะกับการนำเงินมาโปะเพื่อลดภาระหนี้ของคุณทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยทำได้โดยโปะแบบลดเงินต้นซึ่งทำได้จากการชำระค่างวด 2 ครั้ง ครั้งแรกให้จ่ายเป็นจำนวนที่กำหนดก่อนวันตัดรอบ แล้วให้จ่ายครั้งที่ 2 หลังวันตัดรอบเพื่อโปะเงินต้น เมื่อเงินต้นลด อัตราดอกเบี้ยก็จะลดด้วย


Refinance หรือ Retention

เมื่อผ่อนบ้านจนครบ 3 ปี หรือตามที่สถาบันการเงินระบุไว้ในสัญญา อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับให้สูงขึ้นเป็น MRR ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประกาศของสถาบันการเงิน หากคุณประสงค์ที่ขออัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง สามารถทำได้โดยรีไฟแนนซ์ไปอีกธนาคารหนึ่ง หรือปรับโครงสร้างแบบรีเทนชั่นกับธนาคารเดิมเพื่อขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้จะทำได้ต้องให้ครบเวลาตามที่สัญญากำหนดและคุณต้องมีประวัติการชำระหนี้มาดีโดยตลอด

ในกระบวนการขอสินเชื่อบ้าน คุณอาจได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อเกี่ยวกับบ้านบ้านที่คุณต้องทำและควรทำ มาทำความรู้จักประกันภัยเกี่ยวกับบ้านแต่ละประเภทว่ามันแตกต่างกันอย่างไร และคุ้มครองเรื่องอะไรบ้าง


MRTA

ประกันที่ไม่บังคับทำแต่ควรทำที่คุณควรรู้จักคือประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ MRTA (Morgage Reducing Term Assurance) เนื่องจากเป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตของเจ้าของบ้านหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ บริษัทประกันจะรับผิดชอบชำระหนี้ที่เหลือให้แก่สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ


ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยเป็นประกันที่บังคับทำเมื่อคุณซื้อบ้าน มันช่วยคุ้มครองความเสียหายในกรณีที่บ้านของคุณเกิดเหตุเพลิงไหม้จากธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย โดยทั่วไปคุณต้องเสียเบี้ยประกันอัคคีภัยประมาณ 0.1% ของทุนประกัน และจะมากขึ้นหากคุณต้องการซื้อประกันที่คุ้มครองความเสียหายจากเหตุอื่นๆ


ประกันภัยพิบัติ

ทำประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดจากเหตุธรรมชาติต่อตัวบ้านหรือทรัพย์สิน ซึ่งการคุ้มครองของกรมธรรมม์จะประกอบไปด้วยภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม และภัยแผ่นดินไหว หากบ้านของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือเคยท่วมควรทำประกันไว้ ทั้งนี้ ควรศึกษาหรืออ่านกรมธรรม์ให้เข้าใจถึงความคุ้มครองที่จะได้รับเสียก่อนตัดสินใจทำ

สินเชื่อบ้านมีหลายประเภทเพื่อรองรับกับความต้องการการใช้เงินที่แตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ของผู้กู้ ต้องการเงินสดก้อนใหญ่เพื่อซื้อบ้านหรือใช้จ่ายฉุกเฉินในชีวิตประจำวันสินเชื่อบ้านช่วยคุณได้ เราเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังผ่อนบ้านทุกคนปลดหนี้ได้ไวๆ ตามคำแนะนำที่เราเขียนไว้ในเบื้องต้น

ต้องการเงินก้อนใหญ่ บ้านที่ปลอดภาระของคุณช่วยคุณได้ ด้วยบริการสินเชื่อโฉนดที่ดินจากเพื่อนแท้ ให้วงเงินสูง 100% ของราคาประเมิน คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเริ่มที่ 0.60% ต่อเดือน และมีระยะผ่อนชำระนานถึง 60 งวด สนใจหรือสอบถามราคาประเมินทรัพย์ก่อนได้ โทร. 02 114 8988 หรือที่ เพื่อนแท้ เงินด่วน สาขาใกล้บ้านคุณ
เกี่ยวกับเรา image
"เพื่อนแท้เงินด่วน" เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ เงินกู้ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดิน บ้าน และทะเบียนรถ ภายใต้ข้อกำหนดของทางบริษัท อนุมัติง่าย ปลอดค่าธรรมเนียม ให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือใช้เพื่อการลงทุนในระยะแรก

"ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นในการให้บริการสินเชื่อระยะสั้น"

นโยบายหลักของ เพื่อนแท้เงินด่วน สนับสนุนให้เกิด การกู้เงินในระบบโดยมีเงื่อนไขในการให้กู้น้อยที่สุด เพื่อสร้างโอกาสในการเริ่มต้นให้กับลูกค้าทุกคน ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นในการให้บริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
 • 1282/14 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 •  +66-02-114-8988
 •  pueantae@gmail.com
 •  วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8:30 -17:30 น. วันเสาร์ : 8:30 – 12:30 น. ปิดวันอาทิตย์